Başlangıç » İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Çalışmaları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Çalışmaları

 

1. Sınıf Çalışmaları

Renk ve ayrıntının belki de mimarlıktan daha çok anlam kazandığı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde ödevler ve örnekler, bina içlerinden seçilerek ilk iki projede modüler bir satış veya sergi birimi ünitesi tasarlanarak, bunların çoğaltılarak bir mekanda düzenlenmesi istenmektedir. İlk yılda renk, doku, yüzey vb. içeren iki ve üç boyutlu düzenlemeler hazırlatılmaktadır. Amaç, bu disipline temel oluşturan tasarım ilke ve örneklerinin anlaşılmasıdır.

[nggallery id=39]

 

2. Sınıf Çalışmaları

Bu yılın iki döneminde eczane, fotoğrafçı dükkanı, sergi standı tasarımı gibi, küçük ve tek fonksiyonlu bir mekan düzenlemesi yaptırılmaktadır. Giderek fonksiyonlar daha karmaşık hale getirilip, tasarımı yapılan mekanlarda büyümektedir. Bu yılın ikinci projesi olarak, bir stüdyo gibi (konut birimi) çok fonksiyonlu ancak mekanı sınırlı bir tasarım beklenmektedir.

[nggallery id=40]

3. Sınıf Çalışmaları

Bu yılki projelerde hem mekan hem fonksiyonlar büyümekte, örneğin bir otelin tipik oda ünitesi, fuayesi ve restoranı düzenlenmektedir. Üçüncü sınıfın ikinci projesi de benzer çizgide ilerlemektedir. Örneğin, birkaç katlı bir mağazanın tüm katları tasarlanmakta, malzeme seçimleri ile ayrıntı çizimlerine (1/20, 1/10, 1/5, 1/2 ölçekli çizimler gibi) girilmektedir.  Estetik, maliyet ve fonksiyon seçimlerinin daha bilinçli olarak yapılması beklenmektedir.

[nggallery id=41]

4. Sınıf Çalışmaları

Son yılda mekan çeşitliliği ve fonksiyonları yukarıdakilerden daha kompleks düzeyde olan bir yapının (fabrika, idare yapısı, hastane veya kültür kompleksi gibi)  iç mekanları ve tüm yüzeylerinin (yer, tavan, duvar) tasarlanması beklenmektedir. Bitirme projesinde ise öğrencinin tüm bilgi ve yeteneklerini yansıtan bağımsız bir proje sunması beklenmektedir.  Mimari projede olduğu gibi, bu projeyle öğrencinin mesleki ilgi ve becerilerini, sunum tekniklerini, kısacası rüştünü, ispatlaması gerekmektedir.

[nggallery id=42]